Työfysioterapia

Työfysioterapeutti toimii tuki- ja liikuntaelimistön työperäisten oireiden ja sairauksien ehkäisyn ja hoidon asiantuntijana. Työfysioterapeutin toimenkuvaan kuuluu ennaltaehkäisevä ja korjaava toiminta, joka voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, kokonaisiin työyhteisöihin ja työolosuhteisiin.

Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta ja antaa ohjeita toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen mm. opastamalla työntekijää valitsemaan hänen työhönsä parhaiten sopivat, vähiten tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavat työasennot ja -tavat.