Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja liikkumista.

Fysioterapian ja kuntoutuksen perustana on kattava fysioterapeuttinen tutkimus. Tutkimuksen perusteella voidaan määritellä ongelma ja/tai sen aiheuttaja. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan hänen tilanteeseensa sopiva hoitojakso ja hoitomuodot.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä.

Fysioterapiassa käytettäviä menetelmiä on ohjaus ja neuvonta, manuaallinen terapia, sekä terapeuttinen harjoittelu. Akuuteissa tilanteissa myös tukiteippauksilla, sekä kinesioteippauksella voidaan auttaa kivun hoidossa. Fysioterapian tavoitteena on aina myös aktivoida ja ohjata kuntoutujaa ottamaan vastuuta omasta terveydestään.